Solf Marthaförening

Köpstopp och medveten konsumtion

09.03.2021 kl. 16:22
Den 18.3 håller vi den digitala föreläsningen om köpstopp med Maria Österåker

Vi fortsätter mötas digitalt och har vi bokat in en föreläsning:

Köpstopp och medveten konsumtion med Maria Österåker

Torsdag 18.3, kl 18.30 - 19.45

Det här är kvällen för dig som vill inspireras till att shoppa mindre. Ja, kanske till och med utmana dig själv med ett kortare eller längre köpstopp. Under kvällen utmanas ditt tankesätt kring konsumtion. Varför köper vi så mycket grejer? Hurudant är mitt köpbeteende? Men kvällen ger även många praktiska tips och idéer för hur din konsumtion enkelt kan minska.

Anmäl senast 16.3.2021 till solfmarthaforening@gmail.com

Vi sänder länk till Teams senare. Välkomna med!

 

Mikaela Nykvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

solfmarthaforeninggmail.com

Ulla Björknäs
Ordförande
Mikaela Nykvist
Sekreterare
Gun Vestman
Vice ordförande
Linda Svahn
Kassör