Solf Marthaförening

Årsmöte

01.02.2021 kl. 22:14
Den 22.2 kl. 18:30 är det dags för årsmöte. Årsmötet hålls detta år på distans.

 

Solf marthaförening håller

ÅRSMÖTE

22.2.2021 kl.18:30

Mötet hålls på distans, via Teams.

Stadgeenliga ärenden

Varmt välkomna!

Styrelsen

Anmäl dig till solfmarthaforening@gmail.com, så skickar vi en länk till mötet.

Johanna Penttinen-Källroos
Kontaktuppgifter

Kontakt

solfmarthaforeninggmail.com

Ulla Björknäs
Ordförande
Mikaela Nykvist
Sekreterare
Gun Vestman
Vice ordförande
Linda Svahn
Kassör