Solf Marthaförening

Stormossen och Westenergy

24.09.2019 kl. 22:23
Onsdagen den 30.10 besöker vi Stormossen och Westenergy och får se hur modern avfallshantering ser ut idag.

Vi börjar med att besöka Stormossen kl. 18:00 och där får vi kaffe och tilltugg och får höra bl.a. om hur Stormossen gör biogas och kompostjord av bioavfall.

Därefter fortsätter vi till Westenergy där vi får höra och se hur de gör fjärrvärme och el av brännbart avfall.

Kvällen är avgiftsfri!

Gemensam start från Florinas parkering kl. 17:30. 2 euro åt chauffören.

Anmäl er senast den 25.10 via Facebook eller via Martha-mejlen.

Johanna Penttinen-Källroos
Kontaktuppgifter

Kontakt

solfmarthaforeninggmail.com

Ulla Björknäs
Ordförande
Mikaela Nykvist
Sekreterare
Gun Vestman
Vice ordförande
Linda Svahn
Kassör