Solf Marthaförening

Kurs i självförsvar

01.01.2019 kl. 14:29

Onsdag 23.1.2019

Kl. 18:30-20:30

Kursen i självförsvar hålls på Stundars, den är avgiftsfri och hålls av Jens Knip.

Inga förhandskunskaper behövs och den enda utrustningen som behövs är mjuka kläder och en vattenflaska!

Anmälan senast 15.1.2019 solfmarthaforening@gmail.com eller via Facebook.

Gun Vestman
Kontaktuppgifter

Kontakt

solfmarthaforeninggmail.com

Gun Vestman
Ordförande
Mikaela Nykvist
Viceordförande
Johanna Penttinen-Källroos
Sekreterare
Linda Svahn
Kassör