Solf Marthaförening

Våravslutning på furirbostället i Oravais

20.05.2018 kl. 12:04
Välkomna att delta i Solf marthaförenings våravslutning på furirbostället i Oravais

Tidpunkt: fredag 8.6

Vi tar med AVEC, om man vill

Gratis Buss (föreningen betalar) från Solf 17.30.

Ankomst drink: historisk snaps

Rundvandring och guide på stället

Historisk Middag 32€/person, betalas på stället

Hemfärd ca kl 23 (de stänger)

Detaljer kring middag, anmälan och transport finns i e-postutskicket.

Anmälan till solfmarthaforening@gmail.com eller via fb-evenemanget senast 1.6.2018.

Gun Vestman
Kontaktuppgifter

Kontakt

solfmarthaforeninggmail.com

Ulla Björknäs
Ordförande
Mikaela Nykvist
Sekreterare
Gun Vestman
Vice ordförande
Linda Svahn
Kassör