Solf Marthaförening

Inspirationskväll med Lettering

21.08.2017 kl. 10:15

Välkomna på en inspirations- och kurskväll i Lettering.

Måndag 25.9 kl 18.30 – 20

Kursledare: Carina Engblom

Plats: Solf eftis

Vi skapar sirliga bokstäver och ord som kan användas till fina gratulationskort, vackra citat, till tavlor eller något uppåt väggarna ;)

Tillsammans lär vi oss tekniken kring lettering, hur man på olika sätt kan skriva en bokstav.

Det är bra att ta med rutigt papper, blyertspenna, linjal, suddgummi och en smal tuschpenna (t ex 0.5).

Det finns dock vanligt papper, pennor och linjal att låna. Ni kan ta med egna papper ifall att ni direkt vill använda finare papperskvalitet.

Vi uppbär en liten avgift för denna kväll, 3€/person, betalas kontant på plats. Kaffe/te + något gott ingår i kvällens program.

Anmälan till solfmarthaforening@gmail.com senast 20.9.2017.

Gun Vestman
Kontaktuppgifter

Kontakt

solfmarthaforeninggmail.com

Ulla Björknäs
Ordförande
Mikaela Nykvist
Sekreterare
Gun Vestman
Vice ordförande
Linda Svahn
Kassör