Solf Marthaförening

Fota fina bilder till Facebook/Instagram 6.3.2017

14.02.2017 kl. 08:00
Amatörfotograf Karina Skoglund kommer och ger oss tips på hur vi fotar fina bilder till våra facebook/instagramkonton.
Hon kommer att visa egna bilder och utgående från dem ge oss råd på vad som gör en bild tilltalande.

För att hon lättare ska kunna planera så behöver hon få veta hur många som deltar i kvällen.

Kvällens tema: Enkla tips för finare foton
Tid: 6.3 kl 18.30
Plats: På eftis
Föreläsare: Karina Skoglund
Ta med: Egen telefon om du vill börja fota direkt
Anmälan: Senast 3.3 till Ulla eller på vår fb-sida
 
Kontaktuppgifter

Kontakt

solfmarthaforeninggmail.com

Ulla Björknäs
Ordförande
Mikaela Nykvist
Sekreterare
Gun Vestman
Vice ordförande
Linda Svahn
Kassör