Solf Marthaförening

Kött - hur välja rätt, 14.9

08.09.2015 kl. 09:22

Måndagen den 14.9 kl 18.30 på Eftis, håller Anita Storm, som arbetar som ekologirådgivare på Marthaförbundet, en föreläsning kring:

"Kött- hur välja rätt"
* kvalitet
* hygien
* förvaring
* mörning
* frysning/lagring
* styckningsdelar
* tillredning av olika styckningsdetaljer

Anmäl ditt deltagande till Ulla Björknäs (per mail) senast 11.9!

Kontaktuppgifter

Kontakt

solfmarthaforeninggmail.com

Gun Vestman
Ordförande
Mikaela Nykvist
Sekreterare
Johanna Penttinen-Källroos
Vice ordförande
Linda Svahn
Kassör